Doneaza acum

Ai avut sansa sa-i observi. Le-ai cunoscut suferintele si nevoile.
Nu poti trece nepasator pe langa un animal al strazii.
Te-ai hotarat sa-l ajuti.
Ce poti face pentru aceste suflete nevinovate?
Ajuta-ne sa ii ajutam!

DONEAZA
Asociatia pentru protectia animalelor Robi
CIF 13765439

BANCA COMERCIALA ROMANA SA
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB
Cont RON: RO16RNCB0073049952070001
Cont EURO: RO05RNCB0073049952070005
Cont USD: RO32RNCB0073049952070004

Sau prin serviciul online PayPal

SPONSORIZEAZA

NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal:

Art. 21: Cheltuieli

p)cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
1.este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
2.nu depăşeşte mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
În limitele respective se încadrează şi cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul construcţiei de localuri, al dotărilor, achiziţiilor de tehnologie a informaţiei şi de documente specifice, finanţării programelor de formare continuă a bibliotecilor, schimburilor de specialişti, a burselor de specializare, a participării la congrese internaţionale.
(la data 01-Jan-2007 partea 35^I modificat de Art. I, alin. (B), punctul 14. din Hotarirea 1861/2006 )